ΥΠΑΙΘ: Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Απόφαση με θέμα: Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υπέγραψε η Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Α. Γκίκα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
  2. Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου
    Δημητρίου

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Κυργιόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Φθιώτιδας
  2. Κελεπερτζή Ειρήνη του Αριστείδη, κλάδου ΠΕ21-Θεραπευτών λόγου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αιγάλεω
    Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει στις 31-12-2022.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.