ΥΠΑΙΘ: Απόφαση διορισμού 5 υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Απόφαση για τον Διορισμό 5 υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου (μεταπτυχιακές) και
Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του
κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου
Οικονομικών εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *