ΥΠΑΙΘ: Αποφάσεις διορισμού υποτρόφων με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Αφών Ζωσιμά», «Νικ. Κρήτσκη», «Παν. Τριανταφυλλίδη», «Επαμ. Πραγγαστή» και «Π. Χρυσοχόου», που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ ΑΑποφάσεις διορισμού υποτρόφων με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Αφών Ζωσιμά», «Νικ. Κρήτσκη», «Παν. Τριανταφυλλίδη», «Επαμ. Πραγγαστή» και «Π. Χρυσοχόου», που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

α) Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

δ) Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΕΠΑΜ. ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Έγκριση πρακτικού και διορισμός υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *