ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Παράταση απόσπασης

Αποφάσεις για την παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού λόγω συνυπηρέτησης για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023), χωρίς επιμίσθιο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και για το ημερολογιακό σχολικό έτος 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου, λόγω γάμου, χωρίς επιμίσθιο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και το 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου για συμπλήρωση τριετίας με επιμίσθιο

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για ένα (1) σχολικό έτος (2022-2023 και 2023 Νοτίου Ημισφαιρίου) χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση εξαετίας

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετία

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *