ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Διακοπή αποσπάσεων

Αποφάσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

Απόσπαση εκπαιδευτικού σε σχολεία της Κύπρου για το σχολικό έτος 2021-2022

Διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες περιοχών ευθύνης του Συντονιστικού Γραφείου στις Βρυξέλλες (Ελβετία), ύστερα από αίτησή της

Διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού από τις σχολικές μονάδες περιοχών ευθύνης του
Συντονιστικού Γραφείου στις Βρυξέλλες (Γαλλία), ύστερα από αίτησή της

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *