ΥΠΑΙΘ-Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Αλφαβητικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

Αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι αλφαβητικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες

Πατήστε εδώ για να δείτε την αρχική πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *