ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ανακλήσεις αποσπάσεων

Απόφαση με την οποία εκπαιδευτικοί της Δ.Ε αποσπώνται μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνες για το Δημόσιο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχ. έτος 2020-21, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Η σχετική απόφαση σε μορφή pdf

Απόφαση με την οποία ανακαλούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Η σχετική απόφαση σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *