ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2021-2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης
και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2021-2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *