ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Με αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως αποσπώνται και τοποθετούνται σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους.

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, ήτοι 31 Αυγούστου 2024

Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση
Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *