ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως αποσπώνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση με τα ονόματα των αποσπασθέντων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *