ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2019-20

Απόφαση με θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2019-20 εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. . .

Η απόφαση σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *