ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ώρα 15:00

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι εγκύκλιοι με τις προσκλήσεις για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Δ.Ε.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή
αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά,
Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή
αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Η υποβολή αιτήσεων από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ώρα 15:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *