ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Διακοπή απόσπασης

Απόφαση με θέμα: Διακοπή απόσπασης και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τα ονόματα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *