ΥΠΑΙΘ: Ανοίγουν οι κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι

Απόφαση με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2020, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Ανατίθεται στους:
α) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.),
β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),
γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),
δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.),

για τη θερινή περίοδο 2020 και ειδικότερα για το διάστημα από Κυριακή 14-6-2020 μέχρι και Σάββατο 12.09.2020, η οργάνωση για τη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.