ΥΠΑΙΘ: Αναστολή της λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Β. Διγαλάκη αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.4521/2018, των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου, καθώς και την αναστολή των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων των Κ.Ε.Ε.
Η αναστολή ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.