ΥΠΑΙΘ: Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α

Εγκύκλιο με θέμα: Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.