ΥΠΑΙΘ: Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Κύπρου για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση για την ανανέωση της απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Κύπρου για το σχολικό
έτος 2021-2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *