ΥΠΑΙΘ: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ80 – Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2021-2022​

Απόφαση με θέμα: Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ80 – Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ80, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2021-2022​ εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *