ΥΠΑΙΘ: Αμοιβές αποσπασμένων στο Εξωτερικό

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας καθορίστηκε το ύψος οι όροι και η διαδικασία χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *