ΥΠΑΙΘ: Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση σχολικής μονάδας

ΚΥΑ με θέμα: Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση σχολικής μονάδας εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ και το Υπουργείο Οικονομικών

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Με την απόφαση προβλέπεται η ίδρυση:

  • 5 Ημερήσιων Γυμνασίων
  • 2 Μουσικών Γυμνασίων
  • 2 Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
  • 4 Ημερήσιων ΓΕΛ
  • 2 Εσπερινών ΓΕΛ
  • Λυκειακών τάξεων σε 7 Γυμνάσια διαφόρων τύπων
  • Κατάργηση, από το σχολικό έτος 2021-2022, του Ημερήσιου Γυμνασίου Κοντοβάζαινας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.