ΥΠΑΙΘ: Έως 21/9 η Υπεύθυνη Δήλωση απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Εγκύκλιο με θέμα: Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Μέσω της εγκυκλίου ορίζεται η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Ενδεικτικά το κείμενο που περιλαμβάνεται στην Υ.Δ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: δεν επιθυμώ ο γιος μου ………………. ………………………… μαθητής της …… τάξης να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών και τον εκκλησιασμό του Σχολείου. Την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών μπορεί να απασχολείται στο άλλο τμήμα της τάξης ή

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *