ΥΠΑΙΘ: Ένταξη Σχολικών μονάδων Π.Ε σε Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότητας όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ

Απόφαση με θέμα: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *