ΥΠΑΙΘ: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ) όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής και ΖΕΠ

Απόφαση με θέμα: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *