Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, τροποποιείται  η με αρ. πρωτ. 3271/28-8-2017 Υ.Α. ως εξής:
Α. Στο μέρος Β το σημείο 5: Αθανασόπουλος Ανδρέας του Διονυσίου, ΑΔΤ: ΑΜ615507, Εκπαιδευτικός ΠΕ14.04/ΠΕ19, Σχολικός Σύμβουλος Γεωπόνων, Μέλος σε αντικατάσταση του Καλοφωλιά Αλέξανδρου του Παναγιώτη, ΑΔΤ: Κ201062, Πολιτικού Μηχανικού, Σύμβουλου Οργάνωσης και Διοίκησης, Μέλους (λόγω παραίτησης).
Β. Στο μέρος Β το σημείο 6: Κονταξής Αθανάσιος του Ιωάννη, ΑΔΤ: Χ163712, ΕΔΙΠ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΠΟ), σε αντικατάσταση του Σχολικός Σύμβουλος Μηχανολόγων ΠΕ 12, Μέλος.
Γ. Στο μέρος Β προστίθεται το σημείο 14:
Σακκά – Χρονοπούλου Αγγελική του Χαραλάμπους, ΑΔΤ: ΑΝ010399, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ΠΕ02, Μέλος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *