Τροποποίηση μαθήματος επιλογής Α΄τάξης, μαθημάτων ειδικότητας, αναθέσεων μαθήματος ειδικότητας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 2637 τ. Β΄5/7/2018,  η Υ.Α. με θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/ 10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς:

  • τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
  • τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και
  •  τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.

Συγκεκριμένα:

  • Το μάθημα Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «Ναυτική Τέχνη» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Ναυτιλιακές Γνώσεις»
  • Το μάθημα της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. με α/α 8 και τίτλο «Γαλλικά ή Γερμανικά» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά»
  • Το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της Γ’ τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ. διδάσκεται σε γ’ ανάθεση αντί της β’ ανάθεσης που όριζε η υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργική απόφαση, χωρίς μεταβολή στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται το ανωτέρω μάθημα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *