Τροπολογίες και Νομοτεχνικές Βελτιώσεις στο υπό συζήτηση σ/ν του ΥΠΠΕΘ για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής σχετικές με ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου

30 συνολικά τροποποιήσεις και καταργήσεις σε άρθρα του π.δ. 46/2016 για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών του ΓΕ.Λ. περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής το οποίο συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής. Οι τροποποιήσεις αφορούν σε:

Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου (Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που περιλαμβάνει τις τροπολογίες 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *