Το Ποτάμι: Εναλλακτική πρόταση για τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου προς τα πολιτικά κόμματα, για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ (23.02.2018), το Ποτάμι δια του Υπευθύνου Παιδείας και Βουλευτή Αττικής Γιώργου Μαυρωτά απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες με την ευκαιρία παρουσιάζει και στον δημόσιο διάλογο. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων (01/03/2018), τα οποία εστάλησαν στο Ποτάμι (02/04/2018) μελετήθηκαν και επεξεργάστηκαν από ομάδα εργασίας, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση συνοδευόμενη από εποικοδομητική κριτική για την υπάρχουσα κατάσταση στο φλέγον ζήτημα των μετεγγραφών.

Αρχικά παρατίθενται οι εξής επισημάνσεις:

• Η θέση του Υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές (σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και όπως έχει διαμορφωθεί) είναι εν πολλοίς αναποτελεσματική και ατελέσφορη, καθώς οδηγεί σε ευρεία παραβίαση του νομοθετημένου ορίου του 15% επί των εισακτέων, προσφέροντας έδαφος για ψηφοθηρικές προσδοκίες. Ο ανοικτός (μη φραγμένος, χωρίς ανώτατο όριο) αριθμός μετεγγραφέντων κυρίως σε τμήματα υψηλής ζήτησης, καταλήγει τελικά να είναι και μία εστία δυνητικής πελατειακής πρακτικής με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στα τμήματα προέλευσης όσο και στα τμήματα υποδοχής.

• Ο θεσμός των μετεγγραφών πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθεί διότι:

(α) δημιουργεί υπερκορεσμό στα κεντρικά τμήματα,

(β) αποψιλώνει τα περιφερειακά τμήματα, και

(γ) «νοθεύει» τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το αποτέλεσμα των πολιτικών αποφάσεων και των νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστά θυσία της ποιότητας των σπουδών στον βωμό της ψηφοθηρίας.

• Η Πολιτεία αντί να μεταφέρει όπως δήλωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, πόρους στα κεντρικά ΑΕΙ τα οποία όπως παραδέχεται δέχονται το βάρος, θα πρέπει να μεταφέρει πόρους στα περιφερειακά ΑΕΙ, δημιουργώντας εστίες για τη διαμονή και σίτιση οικονομικά αδύναμων φοιτητών. Προτείνεται ένα 5ετές πρόγραμμα δημιουργίας εστιών στα περιφερειακά ΑΕΙ με στόχο τις 1000 κλίνες ανά έτος και εκτιμώμενο κόστος 30 εκατομμύρια/έτος. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, πρέπει να βρεθεί μία μεταβατική λύση και για αυτό προτείνονται μια σειρά από μέτρα.

Ξεκινώντας την περιγραφή της πρότασης του Ποταμιού, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο ποσοτικός περιορισμός του 15% επί των εισακτέων ανά τμήμα, να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα (αυτή τη στιγμή παραβιάζεται και φτάνουμε σε αύξηση έως και πάνω από 30% σε κάποια τμήματα). Ο κλειστός αριθμός μετεγγραφών δημιουργεί την ανάγκη ενός συστήματος αξιολόγησης των αιτήσεων στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια μαζί και με τη βαθμολογική επίδοση στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την πρόταση  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *