Τμήμα Α.Υ. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας: Βιωματικό εργαστήριο Α.Υ. για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Από παθητικοί θεατές της κοινωνικής πραγματικότητας σε ενεργούς θεατές: το Θέατρο του Καταπιεσμένου στα προγράμματα Αγωγής Υγείας» 5 & 12/2/18

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας, στο πλαίσιο κύκλου σεμιναρίων με θέμα «Υγεία και Τέχνη» διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο διάρκειας 6 ωρών για εκπαιδευτικούς με τίτλο:

 «Από παθητικοί θεατές της κοινωνικής πραγματικότητας σε ενεργούς θεατές: το Θέατρο του Καταπιεσμένου στα προγράμματα Αγωγής Υγείας»

Εκπαιδεύτριες:

Νάγια Μποέμη, Θεατρολόγος, Εκπαιδευτικός ΠΕ32

Φρυδά Ευαγγελία Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Β’ Αθήνας

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές αρχές του Θεάτρου του Καταπιεσμένου και στις αρχές συνεργασίας της ομάδας, για να μπορούν έπειτα να τις εφαρμόσουν με τους μαθητές/τριες στα προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιούν. Το βιωματικό εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 2 τρίωρες συναντήσεις. Η δομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια και τεχνικές από τις παρακάτω κατηγορίες: α) ενεργοποίηση και ‘από-μηχανοποίηση’ του σώματος, β) ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, γ) εμπιστοσύνη και συνεργασία, δ) status και  κοινωνικά προσωπεία, ε) χαλάρωση, στ) αναστοχασμός και ανατροφοδότηση.

Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 5 & Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00-20:00, στο 1ο ΓΕΛ Παπάγου. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Β’ Αθήνας και κατά προτεραιότητα σε όσους υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 20.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *