Τεχνολογία Γυμνασίου: Κείμενα και βοηθητικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία της Τεχνολογίας στις Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου με τη μεθοδολογία του Maryland Plan

Κείμενα και βοηθητικό υλικό  σχετικά με τη διδασκαλία της τεχνολογίας στις Α, Β, και Γ Γυμνασίου με τη μεθοδολογία του Maryland Plan από τον κ. Νικόλαο Ηλιάδη, Επίτιμο Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Ειδ. Γραμματέα του Υ.Π.Π.Ε.Θ. και συνεργάτες του. Το υλικό προσφέρεται  για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 400.000 περίπου μαθητών το χρόνο.

Οδηγίες διδασκαλίας προς τους Καθηγητές για το Μάθημα της Τεχνολογίας Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης  

Σενάρια Εφαρμογής Εκπαιδευτικών διαδικασιών ανά τάξη και παραδείγματα καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία

Τεχνολογία Γυμνασίου ΦΕΚ 2406 τ. Β΄ 2014 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *