ΤΕΙ Σερρών: Ακύρωση των εξεταστικών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018

Με την υπ΄ αριθ. 19/30-10-2018 η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 411/38/25-10-2018 ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, περί ακύρωσης μαθημάτων της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (Ιουνίου-Σεπτεμβρίου)», αποφάσισε:

Την ακύρωση των εξεταστικών Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2018 στα μαθήματα:

(Πρόκειται για τις εξετάσεις σε έξι μαθήματα που δίδασκε ο  καθηγητής σε βάρος   του οποίου υπάρχουν καταγγελίες  για χρηματισμό, και για τα οποία η Αστυνομία είχε κατάσχει πάνω από 2.500 γραπτά τα οποία στην πλειονότητά τους ήταν λευκές κόλλες βαθμολογημένα με… 6!! Εξετάζεται η δυνατότητα να προηγηθεί αναβαθμολόγηση των γραπτών των δύο εξεταστικών για την ορθή βαθμολόγησή τους από ομάδα καθηγητών)

– Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ΄ Εξάμηνο

– Λογιστική Εταιρειών Γ΄ Εξάμηνο

– Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Ε΄ Εξάμηνο

– Διοικητική Λογιστική ΣΤ΄ Εξάμηνο

– Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ζ΄ Εξάμηνο

– Ελεγκτική Ζ΄ Εξάμηνο.

 

Να διεξαχθεί εμβόλιμη εξεταστική, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει τα παραπάνω μαθήματα.

Οι Εισηγητές των θεμάτων θα είναι τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Στο μάθημα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο κ. Δάπης Δημήτριος.

Στο μάθημα, Λογιστική Εταιρειών ο κ. Παζάρσκης Μιχαήλ.

Στο μάθημα, Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση η κ. Λασκαρίδου Αικατερίνη.

Στο μάθημα, Διοικητική Λογιστική ο κ. Παζάρσκης Μιχαήλ.

Στο μάθημα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση ο κ. Μπογάς Χρήστος.

Στο μάθημα, Ελεγκτική ο κ. Αθιανός Στέργιος.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 23-11-2018 έως τις 30-11-2018.

Το Πρόγραμμα των εξετάσεων θα διεξαχθεί όπως παρακάτω:

 

Παρασκευή 23-11-2018: Λογιστική Εταιρειών Γ΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

Δευτέρα 26-11-2018: Διοικητική Λογιστική ΣΤ΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

Τρίτη 27-11-2018: Ελεγκτική Ζ΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

Τετάρτη 28-11-2018: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

Πέμπτη 29-11-2018: Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση Ε΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

Παρασκευή 30-11-2018: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ζ΄ Εξάμηνο ώρα 9.00-11.00.

 

Σέρρες 01/11/2018

 

Η Γραμματεία τουΤμήματος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *