Τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2018-2019

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα https://grafis.sch.gr τα Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2018-2019.

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιου Γυμνασίου κατά το διδακτικό έτος 2018-2019 

2. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινού Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2018 – 2019

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 

4. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 

5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου ΕΠΑΛ 

6. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού ΕΠΑΛ

7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

8. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΛΥΚΕΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

9. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γυμνασίου

10. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου

11. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Γυμνασίου

12. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Λυκείου

πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας – http://dide.flo.sch.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *