Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην έρευνα PISA 2018

Έγινε η επιλογή,  με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, των 268 δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στην έρευνα PISA 2018 που θα πραγματοποιηθεί από 1   έως 31 Μαρτίου 2018.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής της Διεθνούς Έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment), που πραγματοποιείται ανά τριετία υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η έρευνα που αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των σχολικών μονάδων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  θα επικοινωνήσει μέσω email με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων των συνημμένων πινάκων, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά.

Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην έρευνα είναι υποχρεωτική.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα με τα σχολεία που έχουν κληρωθεί 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον πίνακα με τα αναπληρωματικά σχολεία 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *