Τα νέα τμήματα Μαθητείας που θα λειτουργήσουν απο 1ης Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση με ημερομηνία 24/11/2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας κοινοποιεί τις προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μέσω των οποίων καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/2017), να υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή στα τμήματα μαθητείας που πρόκειται να λειτουργήσουν από 1/12/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 έως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 ώρα 14:00 μμ.

Ακολουθούν οι προσκλήσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση

 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 
 
 
 
 
 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *