Τα κριτήρια για την επιλογή Υπευθύνων σχολικών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής

Εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι εγκύκλιοι για την επιλογή και αρμοδιότητες των Υπεύθυνων Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *