Τίτλοι σπουδών ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε Υ.Α. με θέμα: Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου, μέσω της οποίας καθορίζεται ο τύπος όλων των τίτλων που μπορούν να εκδοθούν από τα ΕΠΑΛ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *