Σ. Ψυχάρης: Η υπολογιστική σκέψη ως εργαλείο για την οικονομία της γνώσης

Άρθρο του κ Σαράντου Ψυχάρη με θέμα:

Η Υπολογιστική σκέψη ως εργαλείο για την οικονομία της γνώσης

δημοσιεύτηκε στο http://www.capital.gr.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στην τάση της “δια-επιστημονικής” διδασκαλίας των γνωστικών περιοχών των Επιστημών, της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών, όπου αυτή η ενοποίηση καλείται επιστημολογικά STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

To STEM, αναφέρει ο κ. Ψυχάρης,  προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής του λεγόμενου “υπολογιστικού τρόπου σκέψης-computational thinking”- όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιλύσουν προβλήματα που θα συνδυάζουν γνώσεις από τις παραπάνω γνωστικές περιοχές, ενώ στα περισσότερα κράτη μέλη ης Ε.Ε. τα αναλυτικά προγράμματα έχουν αλλάξει ώστε να περιλαμβάνονται δραστηριότητες Υπολογιστικής Σκέψης από το Δημοτικό έως και το Λύκειο (βλ. π.χ. -http://www.computingatschool.org.uk) ενώ και Διεθνείς Ενώσεις εκπαιδευτικών αναφέρονται στην ανάγκη εισαγωγής του STEM και της Υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο του capital.gr 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *