Σύλλογος Φυσικών Κρήτης: Προβληματισμοί και προτάσεις για τον Διαγωνισμό “Αριστοτέλης”

Με επιστολή προς ΕΕΦΕΕ και ΕΕΦ ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης αναφέρεται στον φετινό διαγωνισμό Φυσικής Αριστοτέλης που ήδη ολοκληρώθηκε.

Η από κοινού διοργάνωση του Διαγωνισμού από την ΕΕΦΕΕ και την ΕΕΦ, αναφέρεται στην επιστολή, αποτελεί ένα θετικό δείγμα προόδου ενώ σε  σχέση με τα θέματα του Διαγωνισμού Φυσικής θεωρείται ότι η φετινή διαδικασία κινήθηκε λίγο «οριακά» με συνέπεια η συμμετοχή των μαθητών να μην είναι η μέγιστη δυνατή, αφού η ενημέρωση έγινε τελευταία στιγμή, αλλά και η συμμετοχή των καθηγητών στην επεξεργασία θεμάτων να είναι αρκετά δύσκολη.

Αν και μας ζητήθηκε, σημειώνεται στην επιστολή, να επεξεργαστούμε και να στείλουμε προτεινόμενα θέματα για το Γυμνάσιο, τα χρονικά περιθώρια που μας δόθηκαν ήταν ασφυκτικά με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι από την Κρήτη να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά. Σε σχέση με την φυσιογνωμία των θεμάτων εκτίμηση μας είναι ότι απαιτείται συνολικός επανασχεδιασμός της δομής και του περιεχομένου των διαγωνισμών  φυσικής τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο.

Τα θέματα τα τελευταία χρόνια κινούνται έξω και μακριά από την φιλοσοφία των σχολικών εγχειριδίων αλλά και της διδακτέας ύλης με συνέπεια ο διαγωνισμός να απαξιώνεται από τους ίδιους τους μαθητές. Η εμπειρία  δείχνει ότι μαθητές με ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες συμμετέχουν με καλές επιδόσεις σε διαγωνισμούς Χημείας ή Βιολογίας, αλλά όχι στους Διαγωνισμούς Φυσικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσαρμονίας ανάμεσα στο Σχολείο και στον διαγωνισμό είναι η εξέταση πειραματικού μέρους. Στην πλειοψηφία των σχολείων  η επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων δεν διδάσκεται, αφού δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες (χρόνος, προσωπικό κλπ), οπότε η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αγνοεί πλήρως τις απαιτούμενες μεθόδους για την επίλυση ενός πειραματικού μέρους στην εξέταση.

Με στόχο να γίνει μια από κοινού προσπάθεια για την αναβάθμιση του διαγωνισμού ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης προτείνει τα παρακάτω:

 Την συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Θεμάτων που θα θέσει τις προδιαγραφές για τα θέματα του διαγωνισμού και θα έχει και την ευθύνη για την τελική επιλογή τους. Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν καθηγητές Φυσικής από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 Την συγκρότηση επιτροπών επεξεργασίας θεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο από την αρχή του σχολικού έτους με ευθύνη της ΕΕΦ και ΕΕΦΕΕ . Οι επιτροπές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στην αρχή του σχολικού έτους σε καθηγητές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αποστολή θεμάτων μέχρι τον Δεκέμβρη κάθε έτους. Οι περιφερειακές επιτροπές αφού κάνουν την πρώτη διαλογή αποστέλλουν τις προτάσεις τους στην Κεντρική Επιτροπή.
 Την συγκρότηση Ομάδων Προετοιμασίας των μαθητών σε επίπεδο Νομών με ευθύνη της ΕΕΦ και ΕΕΦΕΕ.  Οι ομάδες προετοιμασίας έχουν ως στόχο να προετοιμάσουν τους ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό μαθητές και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους ειδικά στο επίπεδο της πειραματικής διαδικασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την επιστολή του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *