Σχολές Πυροσβεστικής: Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων

Ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα.

 • Για τους υποψήφιους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα οι ημερομηνίες παρουσίασης ενώπιον της Υγειονομικής επιτροπής είναι 6 & 7/7/2020
 • Για τους ιδιώτες υποψήφιους οι ημερομηνίες παρουσίασης ενώπιον των Επιτροπών είναι από 16 έως 21/7/2020

 1. Ως έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών
  Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η
  Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά
  Αττικής. Στο Παράρτημα (Α) εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
 2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων
  αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Γήπεδο Παλλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος
  Δέδες», Λεωφόρος Μαραθώνος και Λεωφόρος Ανθούσας, είσοδος από τη Λεωφ.
  Ανθούσας, Παλλήνη Αττικής (έναντι σταθμού Μετρό Παλλήνης). Στο Παράρτημα (Β)
  εμφανίζονται σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Σταδίου.
 3. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος
  ορίζεται η 07:30΄ π.μ.
 4. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους
  υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και
  απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το
  οποίο ο υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το
  αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής επισυνάπτοντας
  σχετικά έγγραφα, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός
  του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Η
  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί στον Διοικητή της
  Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη μεταβολή του προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή
  ανωτέρας βίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *