Σχεδιασμός ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου μέσω της πλατφόρμας learning designer. Υπόδειγμα για Μηχανολόγους

Στο https://sv1ahh1.blogspot.gr/2018/03/blog-post.html έχει αναρτηθεί από τον κ. Πολύδωρο Σταυρόπουλο   ένα υπόδειγμα σχεδιασμού ψηφιακού σεναρίου με τη χρήση ολοκληρωμένης μεθοδολογίας STEM.

Στα πέντε ΤLA (teaching learning Activities) αναπτύσσονται οι πέντε φάσεις ενός ψηφιακού σεναρίου. Ο σχεδιασμός αφορά ψηφιακό  διδακτικό σενάριο και όχι ωριαία διδασκαλία.

Για την ανάπτυξη παρόμοιων σεναρίων απαιτείται εγγραφή (sign in) στην πλατφόρμα learning designer.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το υπόδειγμα που αναπτύχθηκε από τον κ. Π. Σταυρόπουλο   με θέμα:

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Θέμα “Καταλυτικοί Μετατροπείς Αυτοκινήτων” στο Πλαίσιο της Ολοκληρωμένης S.T.E.M. Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *