Συνάντηση του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.Σ.Σ. με το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε.

Μετά την Ο.Λ.Μ.Ε. μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ. συναντήθηκαν και με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017,με θέμα συζήτησης  την πρόταση του υπουργείου για τις Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Στη συνάντηση,  που πραγματοποιήθηκε  σε εξαιρετικό κλίμα, έγινε διεξοδική συζήτηση πάνω  στο  ζήτημα αυτό και διατυπώθηκαν έντονοι προβληματισμοί για την αποτελεσματικότητα του εν λόγω σχεδίου.

Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη  συνέχισης των επαφών ΠΕΣΣ και ΔΟΕ  με στόχο  την αποτροπή  ρυθμίσεων που  θα δυσχεράνουν το εκπαιδευτικό έργο.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *