Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Δεύτερη συμπληρωματική πρόσκληση προς υποψηφίους από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 εκπαιδευτικούς, για υποβολή αίτησης για μόνιμο διορισμό απηύθυνε το ΥΠΠΕΘ. Η πρόσκληση αναφέρεται σε θέσεις που δεν καλύφθηκαν μέσω προηγούμενων προσκλήσεων και συγκεκριμένα των:

194728/E2/15-11-2016 αρχική και

115151/Ε2/7-7-2017 συμπληρωματική

Η πρόσκληση αφορά σε σαράντα εννέα (49) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ17.01, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ60, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που περιέχεται στην πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22 Νοεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου 2017.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *