Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (εεφεε)

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00 ή –επαναληπτική αν απαιτηθεί– την ίδια ώρα της Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Σε όλα τα μέλη της Εταιρείας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με τον σύνδεσμο συμμετοχής στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα προκηρυχθούν οι Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας  Ελεγκτικής Επιτροπής και θα οριστούν τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία θα έχει και την ευθύνη της διασφάλισης της μυστικότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά τις αρχαιρεσίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εεφεε

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.