Συμμαχία οκτώ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την επωνυμία CIVIS- Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης. Συμμετέχει το ΕΚΠΑ

Ποιο είναι το CIVIS

Ένα δίκτυο που δημιουργεί δεσμούς σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν

Εμείς, Το Πανεπιστήμιο Aix – Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία), ενώνουμε  τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία μιας συνεργασίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την επωνυμία «CIVIS»

Αυτή η συμμαχία που δημιουργήθηκε με το καταστατικό ενός ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συγκεντρώσει περίπου 384.000 φοιτητές και 55.000 μέλη του προσωπικού.

Με προσανατολισμό στη Μεσόγειο και την Αφρική

Η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το CIVIS θα επιβεβαιώσει την αποστολή του ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και Αφρικής, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης.

Επιβεβαιώνουμε σαφώς την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε το CIVIS.

Δεσμευόμαστε μακροπρόθεσμα στο έργο μας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την δυνατότητά μας να συνεισφέρουμε και σεβόμενοι παράλληλα την ανεξαρτησία κάθε πανεπιστημίου-εταίρου, θα διασφαλίσουμε ότι το έργο διαθέτει τους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απτή υλοποίησή του.
Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διακυβέρνησής, ενέκριναν τη συνολική διαθεσιμότητα 2,5 εκατ. Ευρώ (σε χρήμα και υπηρεσίες) για αυτό το έργο: διπλάσιο από αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια καλύτερη απόδειξη των προθέσεών μας;

Αποστολή και πρόθεση

Μια μεγάλη φιλοδοξία

Μέσω αυτού του έργου, θέλουμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών  μας πανεπιστημίων στην παγκόσμια σκηνή. Ενόψει της τρέχουσας επανάστασης της πληροφορίας και της ταχείας εξέλιξης των κοινωνιών μας και των αγορών εργασίας μας, πρέπει να κάνουμε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε, ασκούμε την έρευνα και επικοινωνούμε. Η ανάπτυξη του CIVIS ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων (και όχι  υπό το πρίσμα των συμβατικών διαχωρισμών επιστημονικών ειδικοτήτων) παρακινεί προς την επίτευξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και απαιτεί καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την προσαρμοστικότητα, την ανθεκτικότητα και δεξιότητες με μελλοντική  προοπτική. Για να μοιραστούν και να οικοδομηθούν γνώσεις μεταξύ των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών, θα καταστήσουμε τους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς πόρους όσο το δυνατόν πιο ανοικτούς και προσβάσιμους βάσει των αρχών της ανοιχτής επιστήμης και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

Μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα

Η επιθυμία για ένταξη θα διαποτίζει όλες τις ενέργειές μας, καθώς δεσμευόμαστε πλήρως για την ισότητα των φύλων, την αποφυγή διακρίσεων και την κοινωνική ισότητα. Η συμμετοχή των πανεπιστημίων μας σε αυτή τη συμμαχία θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων, στην αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική κατάρτιση και στη δημιουργία πραγματικών ευκαιριών επιτυχίας για όλους τους φοιτητές μας.

Η επιθυμία για τη συμμετοχή μας στη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ως πανεπιστήμια μέλη του CIVIS, αναγνωρίζουμε την πρωταρχική σημασία των αρχών της διαδικασίας της Μπολόνια ως προς  την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ μας αλλά και με άλλα πανεπιστήμια-εταίρους στην Ευρώπη και τελικά για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε τη δημιουργία μιας ταυτότητας CIVIS (για φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό), την πλήρη αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της συμμαχίας, το συμπλήρωμα διπλώματος, τα μέτρα υποστήριξης της κοινωνικής διάστασης της κινητικότητας, διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας κλπ.

Με επτά κύριες γλώσσες που ομιλούνται στη συμμαχία, εκτός από την αγγλική γλώσσα ως lingua franca, το CIVIS θα επενδύσει στη γλωσσική πολυμορφία, η οποία αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Στόχος μας είναι μέχρι το 2025 οι περισσότεροι από τους φοιτητές, τους ερευνητές και το προσωπικό μας να είναι σε θεση να κατέχουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική τους αφού ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σε Πανεπιστήμιο του CIVIS.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την δήλωση αποστολής μας (Mission Statement), η οποία έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο ή το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Πανεπιστημίου του CIVIS.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *