Συγκρότηση Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ

Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου συγκροτήθηκαν τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.

Με Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου συγκροτήθηκαν, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)  με Πρόεδρο τον Λεωνίδα Νίκα, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) με πρόεδρο τον Αριστοτέλη Βαρελά Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθήνας.

Απόφαση συγκρότησης ΚΥΣΠΕ

Απόφαση συγκρότησης ΚΥΣΔΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *