Συγκροτούνται τα Συμβούλια επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α

Εκδίδονται από το ΥΠΠΕΘ οι αποφάσεις συγκρότησης  Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

ΠΔΕ Ηπείρου 

ΠΔΕ Θεσσαλίας

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

ΠΔΕ Αττικής

ΠΔΕ Πελοποννήσου

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου 

ΠΔΕ Κρήτης 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *