Στα 500 καλύτερα “νέα” Πανεπιστήμια παγκοσμίως το ΕΑΠ

2ο μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education Young University Ranking

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) του Ε.Α.Π. σας ενημερώνει ότι,   στις 15 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε η παγκόσμια λίστα κατάταξης “Young University Rankings”, η οποία περιλαμβάνει τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου, που ιδρύθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια (50) ή είναι νεότερα.

Η κατάταξη του 2022 περιλαμβάνει 539 Πανεπιστήμια (από 475 το 2021) και άλλα 251 Ιδρύματα τα οποία αναφέρονται με την ορολογία “reporter”. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει τη θέση 401+. Στη διεθνή κατάταξη του 2022 περιλαμβάνονται συνολικά επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στην «διδασκαλία» (Πίνακας 1). Όσον αφορά στην κατάταξη των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως το Open University of Catalonia βρίσκεται στην πρώτη θέση και το ΕΑΠ στη δεύτερη θέση (Πίνακας 2).

Η παγκόσμια λίστα κατάταξης “ΤΗΕ Young University Rankings” εφαρμόζει την ίδια μεθοδολογία με τη λίστα κατάταξης “ΤΗΕ World University Rankings”, καθώς και οι δύο λίστες αξιολογούν τα Πανεπιστήμια με βάση 13 δείκτες επιτευγμάτων που ομαδοποιούνται σε πέντε περιοχές: διδασκαλία (με βαρύτητα 30% στη συνολική κατάταξη), έρευνα (30%), παραπομπές – επίδραση της έρευνας (30%), εξωστρέφεια (7,5%), μεταφορά τεχνογνωσίας (2,5%).

Πίνακας 1.

RANKNAMEOVERALLCITATIONSINDUSTRY INCOMEINTERNATIONAL OUTLOOKRESEARCHTEACHING
76Harokopio University49.396.337.345.228.924.6
88University of Crete48.187.139.548.232.725.1
201-250University of the Aegean34.5 – 37.049.553.437.529.323.5
201-250 University of Thessaly34.5 – 37.057.538.639.823.021.5
251-300Technical University of Crete30.9 – 34.455.039.643.616.218.1
351-400Democritus University of Thrace25.1 – 28.133.236.031.818.821.5
401+Hellenic Open University14.0 – 25.035.134.826.611.826.4

Πίνακας 2.

RANKNAMEOVERALLCITATIONSINDUSTRY INCOMEINTERNATIONAL OUTLOOKRESEARCHTEACHING
172Open University of Catalonia40.870.935.746.623.726.7
401+Hellenic Open University14.0 – 25.035.134.826.611.826.4

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *