Σημαντικές μειώσεις στον αριθμό των θέσεων των σχολικών συμβούλων

Με το σχέδιο νόμου  αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π. & Δ. Εκπαίδευσης    καταργείται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου και στη θέση του  (με ανάλογο συμβουλευτικό υποστηρικτικό έργο) δημιουργείται ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου πρόκειται να στελεχώσουν τις νέες περιφερειακού επιπέδου δομές τα ΠΕΚΕΣ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου 

Συγκρίνοντας  ωστόσο τον αριθμό των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που δημιουργούνται (530)με τον αριθμό των θέσεων Σχολικών Συμβούλων που καταργούνται (807) προκύπτει μια μείωση του συνολικού αριθμού κατά  277 στελέχη που θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής προς τη σχολική τάξη.

Στο xenesglosses.eu παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας με τις μεταβολές ανά ειδικότητα Συντονιστών Εκπαιδευτικού΄Έργου/ Σχολικών Συμβούλων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον σχετικό Πίνακα

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *