Ράμπες πρόσβασης στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγγραφο με αρ. Φ.14/ΦΜ/210123/Δ1/30-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω του οποίου ζητά από τους Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενους/ες όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, καθώς και των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν αν η σχολική μονάδα όπου υπηρετούν διαθέτει ράμπα πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και την αποστολή τους στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ορίζεται η 8 η Δεκεμβρίου 2017
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο

Στην σχετική ανακοίνωση τονίζεται η πρόθεση του Υπουργείου για την τοποθέτηση ράμπας σε όλες τις σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), προκειμένου τα σχολεία της χώρας να είναι προσβάσιμα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *