Π. Σταυρόπουλος: H πρόσφατη Υ. Α. προλαμβάνει την ακύρωση του νόμου «Γαβρόγλου» από το ΣτΕ;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) μετά από αίτηση ακύρωσης, (50 και πλέον εκπαιδευτικών), του νόμου «Μπαλτά» (Ν.4327/2015) εξέδωσε το 2017, την απόφαση 711 με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η διαδικασία των κρίσεων διευθυντών σχολείων του 2015 αφού όριζε ότι με τη ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων επιλέγεται και τοποθετείται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Πουθενά σε κανένα φορέα του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα δεν υπάρχει επιλογή διευθυντών με ψηφοφορία υφισταμένων! Ίσως ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Αρκετοί υποψήφιοι που δεν τοποθετήθηκαν διευθυντές λόγω της ψηφοφορίας των καθηγητών των σχολείων τους εστράφησαν με αγωγές κατά του Υπουργείου για αποζημιώσεις. Έχοντας  τα προσόντα δεν έγιναν διευθυντές γιατί ο σύλλογος διδασκόντων είχε άλλη άποψη. Η ζημιά που θα προκληθεί για το δημόσιο το επόμενο διάστημα, αν δικαιωθούν, θα είναι σημαντική. Το ερώτημα που γεννάται είναι ποιος την πληρώνει. Αυτός ίσως ήταν ο πρώτος νόμος κρίσεων διευθυντών σχολείων που ακυρώθηκε ως αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο Επικρατείας.

Λόγω εμμονής του Υπουργείου, μετά την ακύρωση του νόμου «Μπαλτά», επαναλήφθηκε το ίδιο σενάριο τον Ιούνιο του 2017 με το νόμο «Γαβρόγλου» έχοντας μία μικρή διαφοροποίηση. Οι μόνιμοι καθηγητές ανώνυμα έπρεπε να απαντήσουν με ένα «φύλλο αποτίμησης» για τους υποψηφίους διευθυντές, το οποίο έριχναν σε κάλπη για να μετρηθεί συγκεντρωτικά η γνώμη του συλλόγου διδασκόντων! Τη γνώμη των καθηγητών του σχολείου όφειλε να λάβει υπόψη του το κατά πλειοψηφία διορισμένο, από το Υπουργείο, συμβούλιο επιλογής διευθυντών! Έπρεπε εκτός από τη γνώμη των εκπαιδευτικών να ληφθούν υπόψη ο υπηρεσιακός φάκελος και τα μη μοριοδοτούμενα στοιχεία των υποψηφίων σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017. Στη φάση αυτή έγιναν συγκεκριμένες ενέργειες αφού υπήρξαν σβησίματα και διορθώσεις βαθμών πάνω στα φύλλα αξιολόγησης υποψηφίων από μέλη συμβουλίων επιλογής. Η θετική γνώμη του συλλόγου μετατράπηκε σε αρνητική, έγιναν προσθήκες μετά το κλείσιμο των φύλλων αξιολόγησης. Όλα αυτά διερευνώνται από τη δικαιοσύνη μετά από μηνυτήριες αναφορές υποψηφίων. Τα δημοσιεύματα και οι ερωτήσεις βουλευτών στη βουλή γνωστοποίησαν τα εν λόγω θέματα.

 

Τον Οκτώβριο του 2017, μετά τις κρίσεις διευθυντών σχολείων, κατατέθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Ξηρό Αθανάσιο στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης (2716/16-10-2017) του νόμου «Γαβρόγλου» (Ν. 4473/2017) και συγκεκριμένα λόγω της προβλεπόμενης διαδικασίας της «ψηφοφορίας» των εκπαιδευτικών με τα φύλλα αποτίμησης.

Η συζήτηση αναβλήθηκε δύο φορές. Όμως την Πέμπτη 29/11/2018 ορίσθηκε τελικά να συζητηθεί στο Γ΄ Πενταμελές τμήμα του ΣτΕ, ένα χρόνο περίπου μετά από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης από τους 41 εκπαιδευτικούς.

 

Το ενδιαφέρον είναι ότι ενάμιση μήνα πριν τη συζήτηση στο ΣτΕ και συγκεκριμένα στις 5 Οκτώβρη 2018 εκδίδεται από τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου η απόφαση Φ.361.22/41/159789/Ε3 ΦΕΚ 4424/5/10/2018 που δεν συμπεριλαμβάνει πλέον καμία μορφή ψηφοφορίας των εκπαιδευτικών για την επιλογή του διευθυντή τους !

 

Θα λέγαμε ότι δεν φαίνεται τυχαίο το γεγονός να εκδοθεί η απόφαση αυτή λίγο πριν τη συνεδρίαση του ΣτΕ. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί δεν έγινε η έκδοση αυτής της απόφασης τον Μάιο του 2017 πριν τις τελευταίες κρίσεις διευθυντών αφού υπήρχε το προηγούμενο της ακύρωσης του νόμου «Μπαλτά»; Εστάλη από το Υπουργείο απ’ευθείας στο ΣτΕ η απόφαση αυτή;

 

Πολλοί σκεπτόμενα κακοπροαίρετα θα θεωρήσουν ότι είναι ένα κρυφτούλη με τη Θέμιδα…

Μετά από αυτήν τη νέα υπουργική απόφαση, το ΣτΕ τι θα αποφασίσει αφού το ίδιο το Υπουργείο από μόνο του ακύρωσε την υπουργική απόφαση της ψηφοφορίας; Καθυστερημένα μεν αλλά έγκαιρα δε, λόγω ΣτΕ ;

 

Ας περιμένουμε όμως, μήπως στο διάστημα μέχρι τις επόμενες κρίσεις διευθυντών σχολείων υπάρξει άλλη  υπουργική απόφαση που επαναφέρει τη ψηφοφορία, αφού μάλιστα θα έχει περάσει ο κίνδυνος του ΣτΕ.

 

Το φύλλο αποτίμησης με το οποίο οι εκπαιδευτικοί αποτύπωναν τη γνώμη τους με το νόμο «Γαβρόγλου» το 2017 για τους υποψηφίους διευθυντές των σχολείων τους είναι :

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

για τον/την ……………………………………..…….……………, Α.Μ.………..….

υποψήφιο/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ,

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου …… του νόμου ……./2017, o/η παραπάνω υποψήφιος/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου:

 

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Συμφωνώ Διαφωνώ 
1.   Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο-κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;    
2.   Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;    
3.   Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει  πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;    
4.  Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;    

Πολύδωρος Σταυρόπουλος

Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός

MSc STEM στην εκπαίδευση (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ)

Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου

Μέλος ΔΣ της E3STEM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *