Π. Σταυρόπουλος: 6 βασικές ιδέες για καθηγητές που θα διδάξουν για πρώτη φορά STEM

Υποθέτοντας ότι ένας εκπαιδευτικός έχει επιμορφωθεί στην διδακτική με προσέγγιση STEM αναφέρουμε ότι σίγουρα δεν υπάρχει μία απλή λύση για τα ερωτήματα που θα αντιμετωπίσει. Θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε μερικές πληροφορίες για μια καλή αρχή, πάντα κατά την γνώμη μας.

Αναφέρουμε εκ των προτέρων ότι για τις ορολογίες που χρησιμοποιούμε υπάρχουν αναρτήσεις σε αυτό το ιστολόγιο που μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει για περισσότερες πληροφορίες ώστε να μην έχει μεγάλη έκταση το άρθρο αυτό.   

Αν λοιπόν βρισκόμασταν στη θέση αυτού του εκπαιδευτικού τι θα κάναμε:

1.   Για να είναι η διδακτική μεθοδολογία STEM θα είχαμε φροντίσει να σχεδιάσουμε εκ των προτέρων την ενσωμάτωση τουλάχιστον τριών κλάδων από το ακρωνύμιο S.T.E.M. Βέβαια μεγαλύτερη επιτυχία θα είχε να ενσωματωθούν και οι τέσσερις κλάδοι. Τι εννοούμε με αυτό: η νέα αυτή διδακτική μεθοδολογία (για την χώρα μας νέα) απαιτεί, για τη διδασκαλία ενός μαθήματος, την εφαρμογή κάποιας Επιστήμης [S], την Τεχνολογία [T] (π.χ. πληροφορική), τη Μηχανική [E] (π.χ. μηχανολογία) και τα Μαθηματικά [M]. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παράγει ουσιαστική μάθηση για τους μαθητές έτσι λαμβάνουν μια πιο αυθεντική διαχείριση του περιεχομένου της επιστήμης και των μαθηματικών σε σχέση με τη δασκαλοκεντρική μέθοδο.

2.   Στη σκέψη μας επίσης είναι ότι για τη χρήση της μεθοδολογίας STEM θα πρέπει να υπάρξει μάθημα με επίλυση προβλήματος και βέβαια χωρίς να γίνει η παρέμβασή μας στην επίλυσή του. Έτσι βοηθάμε τους μαθητές να αυτενεργήσουν, να καινοτομήσουν και να αυξήσουν τις κομβικές τους δεξιότητες.

3.   Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού του κλάδου της Μηχανικής αφού έχουμε αναφέρει ότι η μηχανική είναι η καρδιά της προσέγγισης STEM. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την εφαρμογή των σταδίων χρήσης της σε αυτήν τη νέα διδακτική. Τα Μαθηματικά, η Επιστήμη και η Τεχνολογία είναι ενσωματωμένα μαζί με την επίλυση προβλήματος μέσω του κλάδου της Μηχανικής. Αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές να σκεφτούν συστηματικά και οργανωμένα την επίλυση του προβλήματος που έχει τεθεί. Οι μαθητές διεξάγουν έρευνα, αναπτύσσουν πολλαπλές ιδέες για λύσεις, αναπτύσσουν και δημιουργούν μια συσκευή ή κάποιο μοντέλο (προσομοίωση) και στη συνέχεια δοκιμάζουν, αξιολογούν και επανασχεδιάζουν.

4.   Δημιουργούμε ομάδες μαθητών με τη μέγιστη καλλίτερη σύνθεση. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της μηχανικής και να λύσουν πραγματικά προβλήματα. Το να βοηθάς τους μαθητές να εργάζονται μαζί ως παραγωγική ομάδα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

5.   Θα πρέπει, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη ανάρτηση μας, να υπάρχει μεγάλη πραγματική ιδέα πίσω από το θέμα και τον τίτλο του μαθήματος. Αυτό συμβαίνει γιατί στα μαθήματα με μεθοδολογία STEM, οι μαθητές αντιμετωπίζουν πραγματικά τεχνολογικά, κοινωνικά, οικονομικά, υγείας, περιβαλλοντικά και άλλα παγκόσμια προβλήματα και αναζητούν λύσεις.

6.   Μέσω της μηχανής αναζήτησης της Goolge μπορούμε να αναζητήσουμε σε διεθνές επίπεδο ιδέες. Στην Ελλάδα προς το παρόν εκτός από το παρόν ιστολόγιο δυστυχώς δεν υπάρχουν πηγές πληροφόρησης. Αρκετοί ιστότοποι του εξωτερικού διαθέτουν μαθήματα STEM και ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Ένας από αυτούς τους ιστότοπους για σχετικές ιδέες είναι το eFGI αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, σε αυτόν επίσης μπορούμε να βρούμε ηλεκτρονικά σχέδια μαθήματος. Η σελίδα TeachEngineering έχει εξαιρετικά μαθήματα STEM. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε γιατί ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Οποιοσδήποτε μπορεί να ανεβάσει κάτι με την ετικέτα του STEM. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή. Για παράδειγμα λανσάρεται από πολλούς ότι η ρομποτική είναι STEM. Από μόνη της δεν είναι μεθοδολογία STEM και το έχουμε εξηγήσει στην ανάρτησή μας λεπτομερώς και διακριτικά:

http://sv1ahh1.blogspot.com/2019/02/stem_7.html

Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Μηχανολόγος εκπαιδευτικός,

MSc STEM in education (Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *